ŠKODA BIKE marathon 2008Vzhledem k tomu, že letos jedeme první ročník, najdete zde fotky, které Vám přiblíží charakter krajiny Poodří, kudy trasa z větší části vede.

foto:J.Gurková, CHKO Poodří