MTB   Z Á V O D    P R O    Š I R O K O U   V E Ř E J N O S T

ENGLISH VERSION

Součást bajkerské amatérské regionální soutěže 2023     

KONTAKT:

     info@porubajk.cz
     tel.: 603 251 905

START ZÁVODU - 22. 4. 2023, Hlavní třída v Ostravě Porubě
9:00 - dětský běh
10:00 - 68 km
10:05 - MTB rodiče s dětmi
10:15 - Charitativní běh Křídla dětem 5,2km
11:00 - 38 km,
11:15 - 10km žákovský závod

TRASY A KATEGORIE
68 km
- muži narozeni do 1994:           do 29 let
- muži narozeni 1993 – 1984:     30 – 39 let
- muži narozeni 1983 – 1974:     40 – 49 let
- muži narozeni 1973 - 1964:      50 - 59 let
- muži narozeni 1963 a starší:     60 let a více
- ženy narozené do roku 1984:    do 39 let
- ženy narozené 1983 a starší:     nad 40 let let
38 km
- muži narozeni 2008 a starší:        15 let a více
- ženy narozené 2008 a starší:       15 let a více
- studenti VŠ
- studentky VŠ
- ZŠ TÝMY
- SŠ TÝMY
10 km
-děti 7 až 9 let
-děti 10 až 12 let
-děti 13 až 15 let
3 km
- rodiče s dětmi do 10 let, VČETNĚ SEDAČEK A VOZÍKŮ (alespoň jedno dítě musí být narozeno do roku 2012)
- nesoutěžní kategorie
Charitativní běh Křídla dětem 5,2 km
- děti :     13 - 18 let
- ženy :    19 - 39 let
- ženy :    nad 40 let
- muži :    19 - 39 let
- muži :    nad 40 let

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

Týmy základních škol – 4 členné týmy jen na trase 38 km: 3 žáci / žákyně(do 15 let) z jedné školy s 1 dospělým (rodič, pedagog, student),Pro soutěže školních týmů je rozhodující čas dojezdu 4.člena týmu v cíli. Nehodnotí se součet časů jednotlivých členů týmu. Členové týmu nejsou hodnoceni v individuálním pořadí.
Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE

Týmy středních škol– 4 členné týmy, jen na trase 38 km složené ze žáků jedné školy
Pro soutěže školních týmů je rozhodující čas dojezdu 4.člena týmu v cíli. Nehodnotí se součet časů jednotlivých členů týmu. Členové týmu nejsou hodnoceni v individuálním pořadí.

Firemní týmy - 4 členný tým, ve kterém musí být aspoň jedna žena. Nezáleží, kterou trasu jedete(na trasách MTB 68 a 38 km nebo jeden běžec/běžkyně na trase 5,2 km). Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí. Pořadatel si vyhrazuje právo u oceněných týmů(vítězný a vylosovaný) ověřit, zda aspoň tři členové pracují v uvedené firmě.Firma,jejímž jménem závodíte nesmí mít na své jméno registrovaný cyklistický oddíl.

Rodinné týmy - Tým tvořený členy rodiny v kategoriích muž, žena (na trasách MTB 68 a 38 km nebojeden běžec/běžkyně na trase 5,2 km) a děti do 15 let (děti jen na 10km trase Porubáčku). Výsledek se počítá ze tří umístění (muž, žena dítě) pokud pojede více Vašich dětí, započítá se jejich průměrný výsledek. Nezáleží, kterou trasu z 68, 38 km a běhu 5,6 km absolvujete. Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí.STARTOVNÉ

na 68 km trati:
   - startovné na osobu ve výši 400,- Kč zaplacené do 20.2.
   - startovné na osobu ve výši 500,- Kč zaplacené 21.2.-19.4.
   - startovné na osobu ve výši 600,- Kč zaplacené u prezentace
na 38 km trati:
   - startovné na osobu ve výši 300,- Kč zaplacené do 20.2.
   - startovné na osobu ve výši 400,- Kč zaplacené 21.2 – 19.4.
   - startovné na osobu ve výši 500,- Kč zaplacené u prezentace
   - studenti VŠ 200,- Kč

Školní týmy SŠ a ZŠ
   - startovné zdarma

Dětské závody 3 km a 10 km
   - startovné zdarma

Startovné MTB závodu zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu a technický servis na trati. Občerstvení v průběhu závodu (68km - 2x, 38km - 1x) a v cíli závodu teplé jídlo . Při prezentaci obdrží prvních 800 prezentujících se upomínkový předmět.

Charitativní běh Křídla dětem na 5,2 km:
   - startovné na osobu ve výši 300,- Kč do 19. 4.
   - startovné na osobu ve výši 350,- Kč zaplacené u prezentace
   - děti 13 - 18 let startovné na osobu ve výši 150,- Kč bez rozdílu doby přihlášeníZPŮSOBY PLATBY

1) MTB PORUBAJK:
PŘEVODEM na účet 204796389/0600, variabilním symbol: vygenerovaný v on-line přihlášce ZDE.

V případě neúčasti se startovné nevrací.

2) CHARITATIVNÍ BĚH KŘÍDLA DĚTEM:
PŘEVODEM na účet : 318318529/0300, variabilním symbol: vygenerovaný v on-line přihlášce ZDE.
MOŽNOST PLATBY QR KÓDEM

V případě neúčasti se startovné nevrací.


PŘIHLÁŠKY A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ NA VŠECHNY TRASY

1) ON LINE ZDE    UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ON LINE 19.4.2023 včetně

2)Po tomto datu je možné se přihlásit při prezentaci před startem 21.4 a 22. 4.

PREZENTACE - vyzvednutí čipu, startovního čísla

21.dubna 16:00 – 19:30 Hlavní třída u startu(bistro Florida) (kruhová)
22. dubna 7:00 – 9:30 Hlavní třída u startu(u bistra Florida)
Přihlašující se do kategorie – VŠ student – nutný doklad o studiu (např. index, potvrzení o studiu-např.karta ISIC apod.)

CENY-FINANČNÍ BONUS
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší čas na 68 km
10.000,- Kč              BONUS pro školu nejrychlejšího ZŠ TEAMU na 38 km
10.000,- Kč              BONUS pro školu nejrychlejšího SŠ TEAMU na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejšího studenta VŠ na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší studentku VŠ na 38 km
Věcné ceny pro první tři místa v každé kategorii na 68 km , 38 km a 10km
V nesoutěžní kategorii na 3 km „Rodiče s dětmi“ všichni závodníci v cíli obdrží věcnou cenu.

CHARAKTERISTIKA TRATÍ

68 km a 38km
Start je na Hlavní třídě v Ostravě Porubě, pak do lesoparku za Myslivnou a po průjezdu největšího venkovního koupaliště ve střední Evropě, koupaliště SAREZA následuje výjezd sjezdovkou Skalka, dále se jede směr Mexiko, Hýlov, Kyjovice. U Panského mlýna se tratě rozdělují, trasa 35km jede směrem na Pustou Polom, trasa 68km pokračuje malebným hlubokým údolím říčky Setiny až k nejvyššímu bodu trati (499m n.m.) v těsné blízkosti Jakubčovic. Z Jakubčovic pak sjezd směrem na Raduň do Podvihova, z něj do Nových Sedlic, ze kterých se nejdelším kopcem na trati závodníci dostanou ke druhé občerstvovací stanici v Pusté Polomi, kde se obě trasy opět spojují a pokračují rychlým spádem do cíle. Cíl závodu je opět v areálu VŠB-TUO. Nejpodstatnější část tratě vede po zpevněných lesních cestách.
10km
Trasa má prvních 4,5 km shodných s trasami dospělých a v porubském lesoparku se oddělí a pokračuje lesními stezkami, částečně totožnými s dospělými. Dojezd do cíle má stejný jako dospělí.
3km
Trasa povede v prostoru startu hlavního závodu na Hlavní třídě, trasa má 3 okruhy, a tak malí závodníci mohou jet za stálého obdivu a pozvbuzování svých rodičů a známých. Trať vede převážně po asfaltových chodnících.
Běh 5,2km
Start na Hlavní třídě a pokračuje do lesoparku za Myslivnou, kde se poběží po převážně lesních cestách a stezkách. Cíl v areálu VŠB TUO.

POŘADATEL MTB:
KOLEČKO z.s., městský obvod Poruba pod záštitou starostky MOb Poruba Ing. Lucie Baránkové Vilamové Ph.D., město Ostrava, VŠB TU Ostrava pod záštitou rektora prof. Václava Snášela

POŘADATEL CHARITATIVNÍHO BĚHU:
Nadační fond Křídla dětem

PODMÍNKY ÚČASTI
Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR.
Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby (týmy). Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE
Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

VÝSLEDKY
Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na www.porubajk.cz


POZNÁMKY A DOPORUČENÍ
V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.
V případě změny kategorie při prezentaci se platí poplatek 50,- Kč

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.