Charitativní běh

 

KONTAKT:

info@porubajk.cz

tel.: +420 603 251 905

 

START ZÁVODU – 27. 4. 2024, Hlavní třída v Ostravě Porubě

9:00 – dětský běh

10:15 – Charitativní běh Srdce pro Porubu 7 km

 

MAPA TRASY

 

KATEGORIE

  • nesoutěžní běh nejmenších na Hlavní třídě 500m
  • děti:     13 – 18 let
  • ženy:    19 – 39 let
  • ženy:    nad 40 let
  • muži:    19 – 39 let
  • muži:    nad 40 let

 

 

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

 

Firemní týmy – Můžete doplnit jedním běžcem běžkyní 4 členný tým závodu MTB, ve kterém musí být aspoň jedna žena. Nezáleží, kterou trasu jedete(na trasách MTB 66 a 38 km nebo jeden běžec/běžkyně na trase 7 km). Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí. Pořadatel si vyhrazuje právo u oceněných týmů(vítězný a vylosovaný) ověřit, zda aspoň tři členové pracují v uvedené firmě.Firma,jejímž jménem závodíte nesmí mít na své jméno registrovaný cyklistický oddíl.

 

Rodinné týmy – Můžete doplnit jedním běžcem běžkyní minimálně tříčlenný rodinný tým MTB tvořený členy rodiny v kategoriích muž, žena (na trasách MTB 66 a 38 km nebo jeden a pouze jeden běžec/běžkyně na trase 7 km) a děti do 15 let (děti jen na 9km trase MTB Porubáčku). Výsledek se počítá ze tří umístění (muž, žena dítě) pokud pojede více Vašich dětí, započítá se jejich průměrný výsledek. Pro dospělé členy týmu platí, že nezáleží, kterou trasu ( 66, 38 km a běhu 7 km) absolvujete. Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí.

 

STARTOVNÉ

Charitativní běh Srdce pro Porubu
– startovné na osobu ve výši 350,- Kč do 24. 4.
– startovné na osobu ve výši 400,- Kč zaplacené u prezentace
– děti 13 – 18 let startovné na osobu ve výši 150,- Kč bez rozdílu doby přihlášení

 

ZPŮSOBY PLATBY

CHARITATIVNÍ BĚH SRDCE PRO PORUBU:
PŘEVODEM na účet 204796389/0600, variabilním symbol: vygenerovaný v on-line přihlášce .

V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

PŘIHLÁŠKY A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ NA VŠECHNY TRASY

1) ON LINE   UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ON LINE 24.4.2024 včetně

2)Po tomto datu je možné se přihlásit při prezentaci před startem 26.4 a 27. 4.

 

PŘIHLÁŠKA


PREZENTACE – vyzvednutí čipu, startovního čísla

26.dubna 16:00 – 19:30 Hlavní třída u startu(bistro Florida) (kruhová)
27. dubna 7:00 – 9:30 Hlavní třída u startu(u bistra Florida)
Přihlašující se do kategorie – VŠ student – nutný doklad o studiu (např. index, potvrzení o studiu-např.karta ISIC apod.)

 

CENY-FINANČNÍ BONUS

Věcné ceny pro první tři místa v každé kategorii
V nesoutěžní kategorii na 500 m „Rodiče s dětmi“ všichni závodníci v cíli obdrží věcnou cenu.

 

CHARAKTERISTIKA TRATÍ

Nesoutěžní běh 500 m rodiče s dětmi

Okruh na prostrtansví, parčíku u bistra Florida na Hlavní třídě.
Běh 7 km
Start na Hlavní třídě a pokračuje do lesoparku za Myslivnou, kde se poběží po převážně lesních cestách a stezkách. Cíl v areálu VŠB TUO.

 

POŘADATEL:
KOLEČKO z.s., městský obvod Poruba pod záštitou starostky MOb Poruba Ing. Lucie Baránkové Vilamové Ph.D., město Ostrava, VŠB TU Ostrava pod záštitou rektora prof. Václava Snášela

 

POŘADATEL CHARITATIVNÍHO BĚHU:

KOLEČKO z.s., městský obvod Poruba pod záštitou starostky MOb Poruba Ing. Lucie Baránkové Vilamové Ph.D.

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR.
Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby (týmy). Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE
Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

 

VÝSLEDKY

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na www.porubajk.cz

 

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ

V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.
V případě změny kategorie při prezentaci se platí poplatek 50,- Kč

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.