MTB   ZÁVOD PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
s doplňkovým charitativním během

ENGLISH VERSION

 

Součást bajkerské amatérské regionální soutěže 2024

 

KONTAKT:

info@porubajk.cz

tel.: +420 603 251 905

 

 

START ZÁVODU – 27. 4. 2024, Hlavní třída v Ostravě Porubě

9:00 – dětský běh

10:00 – 66 km

10:05 – MTB rodiče s dětmi

10:15 – Charitativní běh Srdce pro Porubu 7 km

11:00 – 38 km

11:15 – 10km žákovský závod

 

 

TRASY A KATEGORIE

 

MTB 66 km/1270 m
– muži narozeni do 1995:           do 29 let
– muži narozeni 1994 – 1985:     30 – 39 let
– muži narozeni 1984 – 1975:     40 – 49 let
– muži narozeni 1974 – 1965:      50 – 59 let
– muži narozeni 1964 a starší:     60 let a více
– ženy narozené do roku 1985:    do 39 let
– ženy narozené 1984 a starší:     nad 40 let let

 

MTB 38 km/700 m
– muži narozeni 2009 a starší:        15 let a více
– ženy narozené 2009 a starší:        15 let a více
– studenti VŠ
– studentky VŠ
– ZŠ TÝMY
– SŠ TÝMY

 

MTB 9 km
-děti 7 až 9 let
-děti 10 až 12 let
-děti 13 až 15 let

 

DĚTSKÁ KOLA VŠEHO DRUHU 3 km
– rodiče s dětmi do 10 let, VČETNĚ SEDAČEK A VOZÍKŮ (alespoň jedno dítě musí být narozeno do roku 2012)
– nesoutěžní kategorie

 

Mapy tras

 

 

Charitativní běh Srdce pro Porubu 7 km

  • nesoutěžní běh nejmenších na Hlavní třídě 500m
  • děti:     13 – 18 let
  • ženy:    19 – 39 let
  • ženy:    nad 40 let
  • muži:    19 – 39 let
  • muži:    nad 40 let

 

 

TÝMOVÉ SOUTĚŽE

Týmy základních škol – 4 členné týmy jen na trase 38 km: 3 žáci / žákyně(do 15 let) z jedné školy s 1 dospělým (rodič, pedagog, student),Pro soutěže školních týmů je rozhodující čas dojezdu 4.člena týmu v cíli. Nehodnotí se součet časů jednotlivých členů týmu. Členové týmu nejsou hodnoceni v individuálním pořadí.
Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE

 

Týmy středních škol– 4 členné týmy, jen na trase 38 km složené ze žáků jedné školy
Pro soutěže školních týmů je rozhodující čas dojezdu 4.člena týmu v cíli. Nehodnotí se součet časů jednotlivých členů týmu. Členové týmu nejsou hodnoceni v individuálním pořadí.

 

Firemní týmy – 4 členný tým, ve kterém musí být aspoň jedna žena. Nezáleží, kterou trasu jedete(na trasách MTB 66 a 38 km nebo jeden běžec/běžkyně na trase 7 km). Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu určí celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí. Pořadatel si vyhrazuje právo u oceněných týmů ověřit, zda aspoň tři členové pracují v uvedené firmě. Firma, jejímž jménem závodíte nesmí mít na své jméno registrovaný cyklistický oddíl. Vítězný tým kategorie obdrží poukaz na 3 noci pro 4 osoby v apartmánu Ve stodole na Bílé.

 

Rodinné týmy – Tým tvořený členy rodiny v kategoriích muž, žena (na trasách MTB 66 a 38 km nebo jeden a pouze jeden běžec/běžkyně na trase 7 km) a děti do 15 let (děti jen na 9 km trase Porubáčku). Výsledek se počítá ze tří umístění (muž, žena, dítě) pokud pojede více Vašich dětí, započítá se jejich průměrný výsledek. Nezáleží, kterou trasu z 66, 38 km a běhu 7 km absolvujete. Budete hodnoceni podle procenta odstupu za časem vítěze své trasy a součet vašich hodnocení v týmu dá celkové pořadí Vašeho týmu. Členové týmu jsou zároveň hodnoceni v individuálním pořadí.Vítězný tým kategorie obdrží poukaz na 3 noci pro 4 osoby v apartmánu Ve stodole na Bílé.

 

STARTOVNÉ

 

na 66 km trati:
– startovné na osobu ve výši 500,- Kč zaplacené do 20.2.
– startovné na osobu ve výši 600,- Kč zaplacené 21.2.-24.4.
– startovné na osobu ve výši 700,- Kč zaplacené u prezentace

 

na 38 km trati:
– startovné na osobu ve výši 450,- Kč zaplacené do 20.2.
– startovné na osobu ve výši 500,- Kč zaplacené 21.2 – 24.4.
– startovné na osobu ve výši 600,- Kč zaplacené u prezentace
– studenti VŠ 200,- Kč

 

Školní týmy SŠ a ZŠ
– startovné zdarma

 

Dětské závody 3 km a 9 km
– startovné zdarma

 

 

Startovné MTB závodu zahrnuje zdravotní a pořadatelskou službu a technický servis na trati. Občerstvení v průběhu závodu (66 km – 2x, 38 km – 1x) a v cíli závodu teplé jídlo . Při prezentaci obdrží prvních 800 prezentujících se upomínkový předmět.

 

Charitativní běh Srdce pro Porubu
– startovné na osobu ve výši 350,- Kč do 24. 4.
– startovné na osobu ve výši 400,- Kč zaplacené u prezentace
– děti 13 – 18 let startovné na osobu ve výši 150,- Kč bez rozdílu data přihlášení

 

ZPŮSOBY PLATBY

1) MTB PORUBAJK:
PŘEVODEM na účet 204796389/0600, variabilním symbol: vygenerovaný v on-line přihlášce ZDE.

V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

2) CHARITATIVNÍ BĚH SRDCE PRO PORUBU:
PŘEVODEM na účet 204796389/0600, variabilním symbol: vygenerovaný v on-line přihlášce .

V případě neúčasti se startovné nevrací.

 

PŘIHLÁŠKY A ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ NA VŠECHNY TRASY

1) ON LINE   UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK ON LINE 24.4.2024 včetně

2)Po tomto datu je možné se přihlásit při prezentaci před startem 26.4 a 27. 4.

 

PŘIHLÁŠKA

 


PREZENTACE – vyzvednutí čipu, startovního čísla

26. dubna 16:00 – 19:30 Hlavní třída u startu(bistro Florida) (kruhová)
27. dubna 7:00 – 9:30 Hlavní třída u startu(u bistra Florida)
Přihlašující se do kategorie – VŠ student – nutný doklad o studiu (např. index, potvrzení o studiu-např.karta ISIC apod.)

 

CENY-FINANČNÍ BONUS

 

5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší čas na 66 km
10.000,- Kč              BONUS pro školu nejrychlejšího ZŠ TEAMU na 38 km
10.000,- Kč              BONUS pro školu nejrychlejšího SŠ TEAMU na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejšího studenta VŠ na 38 km
5.000,- Kč               BONUS pro nejrychlejší studentku VŠ na 38 km
Věcné ceny pro první tři místa v každé kategorii na 66 km, 38 km a 9 km
Firemní a rodinné týmy: Vítězné týmy kategorií obdrží poukaz na 3 noci pro 4 osoby v apartmánu Ve stodole na Bílé.
V nesoutěžní kategorii na 3 km „Rodiče s dětmi“ všichni závodníci v cíli obdrží věcnou cenu.

 

CHARAKTERISTIKA TRATÍ

66 km a 38km
Start je na Hlavní třídě v Ostravě Porubě, pak do lesoparku za Myslivnou a po průjezdu největšího venkovního koupaliště ve střední Evropě, koupaliště SAREZA následuje výjezd sjezdovkou Skalka, dále se jede směr Mexiko, Hýlov, Kyjovice. U Panského mlýna se tratě rozdělují, trasa 38 km jede směrem na Pustou Polom, trasa 66 km pokračuje malebným hlubokým údolím říčky Setiny až k nejvyššímu bodu trati (499m n.m.) v těsné blízkosti Jakubčovic. Z Jakubčovic pak sjezd směrem na Raduň do Podvihova, z něj do Nových Sedlic, ze kterých se nejdelším kopcem na trati závodníci dostanou ke druhé občerstvovací stanici v Pusté Polomi, kde se obě trasy opět spojují a pokračují rychlým spádem do cíle. Cíl závodu je opět v areálu VŠB-TUO. Nejpodstatnější část tratě vede po zpevněných lesních cestách.

 

9 km
Trasa má prvních 4,5 km shodných s trasami dospělých a v porubském lesoparku se oddělí a pokračuje lesními stezkami, částečně totožnými s dospělými. Dojezd do cíle má stejný jako dospělí.

 

3km
Trasa povede v prostoru startu hlavního závodu na Hlavní třídě, trasa má 3 okruhy, a tak malí závodníci mohou jet za stálého obdivu a pozvbuzování svých rodičů a známých. Trať vede převážně po asfaltových chodnících.

 

Běh 7 km
Start na Hlavní třídě a pokračuje do lesoparku za Myslivnou, kde se poběží po převážně lesních cestách a stezkách. Cíl v areálu VŠB TUO.

 

POŘADATEL:
Ing. Libor Hrdina,  Městský obvod Poruba pod záštitou starostky MOb Poruba Ing. Lucie Baránkové Vilamové Ph.D., město Ostrava, VŠB TU Ostrava pod záštitou rektora prof. Václava Snášela

 

POŘADATEL CHARITATIVNÍHO BĚHU:

Ing. Libor Hrdina,  Městský obvod Poruba pod záštitou starostky MO Poruba Ing. Lucie Baránkové Vilamové Ph.D.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Každý účastník startuje na vlastní nebezpečí a za běžného silničního provozu. V exponovaných místech trati budou silniční dopravu koordinovat pořadatelé a Policie ČR.
Čas bude měřen pomocí elektronických čipů.
Účastník je povinen používat po celou dobu závodu cyklistickou přilbu.
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu trasy.
Mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce nebo v bezprostředním doprovodu dospělé osoby (týmy). Prohlášení zákonného zástupce k vytištění: ZDE
Každý závodník/závodnice může soutěžit pouze v jedné z kategorií.

 

VÝSLEDKY

Neoficiální výsledky budou zveřejňovány v průběhu závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodin na www.porubajk.cz

 

POZNÁMKY A DOPORUČENÍ

V případě zrušení závodu z vyšší moci (zemětřesení, povodeň apod.) se startovné nevrací.
V případě změny kategorie při prezentaci se platí poplatek 50,- Kč

Doporučujeme individuální úrazové pojištění a pojištění zodpovědnosti způsobené druhým osobám.